Naar aanleiding van klachten vanuit onze leden, aangaande de verslechterende kwaliteit van de baan als gevolg van het bigscale rijden, is er een stemming gehouden:

Uit deze stemming is het volgende compromis met een meerderheid aan stemmen aangenomen, en zal dus vanaf heden 25-05-2015 van kracht zijn op onze baan.

Het compromis betreft:

Dat onze eigen bigscale leden, bigscale kunnen blijven rijden, maar dat we wel de (bigscale) gastrijders willen gaan weren, en dat we ook geen nieuwe lidmaatschappen aangaan met mensen die met een grotere klasse dan 1:8 willen gaan rijden.

We hopen dan ook dat een ieder er op toe zal zien dat deze regel gehandhaafd wordt.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van MRCZ