Goedemiddag rijders,

Bij voldoende animo en uiteraard goed weer, zijn wij weer van plan om een snertwedstrijd te organiseren en wel op zaterdag
19-12 as. in eerste instantie gaat het om 1:8 elektro/nitro, bij heel goed weer kan daar 1:10 aan toegevoegd worden, onze vraag is
uiteraard is hier animo voor.
Voor deze snertwedstrijd hopen we uiteraard dat het weer de boel niet in de soep laat lopen
Dus graag jullie reactie hierop.
Met vriendelijke groet,
Judy de Crooy
secretaris MRCZ