Op 15 oktober hebben we onze jaarlijkse Algemene ledenvergadering in het gebouw van de Missiepost om 19:30.

Vooraf krijgen jullie nog een e-mail met de punten waar we als bestuur graag jullie mening over willen horen en
natuurlijk kan je zelf ook punten aandragen die je graag besproken wilt hebben.

We hopen op een grote opkomst!