In het weekend van 7 & 8 juni gaan we groot baanonderhoud doen.

Zaterdags beginnen we om 8:00

Zondags beginnen we om 11:00

Op zaterdag wordt er tussen half 1 en 1 gezorgd voor broodjes en wat koels te drinken!

En als we groot zeggen dan bedoelen we ook GROOT!!!

Wat gaan we o.a. doen?

  •  We hebben 3 nieuwe rollen kunstgras beschikbaar en willen hiermee de slechte stukken gaan vervangen.
  •  Tevens gaan we de baan afvlakken zodat het voor de 1:10 auto’s ook goed te rijden wordt.
  •  Overige werkzaamheden zoals o.a. trossen losmaken/verleggen en weer terugplaatsen en vastzetten, etc……

We zullen hiervoor ook groot materiaal gaan inzetten zoals een verreiker, kraan, tandemwals.

1228463827 wals
Uiteraard hebben we (ondanks dat we groot materiaal inzetten) ook vele handen nodig van jullie.
Zonder jullie hulp kunnen we onze plannen tot het verbeteren van de baan niet uitvoeren.

Reserveer daarom nu alvast dit weekend (7 & 8 juni) in jullie agenda en kom helpen!
Denk niet te snel van ik sla een keer over, probeer echt even hier tijd voor vrij te maken.
Met ons allen kunnen we de baan enorm verbeteren wat ons rijplezier zal vergroten.

Een club kan enkel blijven bestaan met actieve leden!!!

Namens het bestuur van MRCZ alvast bedankt.