Bestuur

Beste Leden,

Hierbij het verzoek om de contributie voor 2016 over te maken.

Dit jaar is de contributie gelijk aan vorig jaar dit is :
Voor Hoofdlidmaatschap € €65,00 min de korting van het baanonderhoud.
Ieder volgend lid binnen uit 1 gezin woonachtig op het zelfde adres € €20,00
Aspirant leden tot 16 jaar €€20,00
Ondersteunende leden €€20,00

De volgende mensen hebben recht op een korting van € 15,00 op het hoofdlidmaatschap
en hoeven dus geen €65,00 maar €50,00 te betalen. Een aantal leden heeft al
aangegeven dat ze deze korting niet hoeven en zij kunnen €65,00 overmaken en wordt
de €15,00 van 2015 gebruikt voor het baanonderhoud in 2016.

Eddy
Marcel
John
Arjen
Stefan
Michiel
Sandy
Christiaan
Erwin

Het verschuldigde bedrag dient voor 2 februari 2016 te zijn bijgeschreven
op het volgende rekening nummer:

IBAN : NL46 RABO 0166 9961 73

Ten name van Modelracing Club Zeeland te Vlissingen.
onder vermelding van Contributie 2016

Als je dit jaar je lidmaatschap niet meer wilt verlengen stuur dan even
een e-mail naar secretaris@mrcz.nl zodat we je uit de administratie kunnen
halen.

Met vriendelijke groeten

Erwin de Kam

Penningmeester MRCZ

Heren vanaf as maandag is het niet meer toegestaan het geasveld voor de baan te gebruiken, er ligt dan als het goed is een schelpenpad voor ons klaar waar we gebruik van moeten maken. Dit alles heeft te maken met de muziekclub die vaker gebruik gaat maken van het veld waardoor het opnieuw ingezaaid wordt. Wij zijn op dug moment in onderhandeling met hen over de mogelijkheden/beperkingen waar wij mee te maken krijgen. Update volgt.

Het heeft even geduurd maar de kogel is uiteindelijk door de kerk. We hebben een lokatie (gymzaal) gevonden waar we binnen kunnen gaan rijden.

Waar?
De locatie is aan de Troelstraweg 471 te Vlissingen. Het betreft de gymzaal van de Theo Thijsen School.

Wanneer?
We willen op zaterdag 20-12-2014 van 12:00 tot 16:00 uur hier gaan rijden.

Kosten?
De kosten hiervoor bedraagt €5,- per persoon. Valt mee toch?

Er zal een baan van kunstgras/tapijt gelegd gaan worden als ondergrond.
Mocht je willen komen laat het dan vóór maandag 15-12-2014 per email aan mij weten.
Wanneer er voldoende aanmeldingen zijn dient men vooraf de inschrijving te betalen (je krijgt hier zsm per email bericht).
Dit om er zeker van te zijn dat we de kosten kunnen dekken (in geval van iemand geeft zich op maar komt uiteindelijk toch niet).

Dus doe mee en laat zsm, dmv een mailtje, weten of je komt.

Klik hier om uw reactie te mailen