Heren vanaf as maandag is het niet meer toegestaan het geasveld voor de baan te gebruiken, er ligt dan als het goed is een schelpenpad voor ons klaar waar we gebruik van moeten maken. Dit alles heeft te maken met de muziekclub die vaker gebruik gaat maken van het veld waardoor het opnieuw ingezaaid wordt. Wij zijn op dug moment in onderhandeling met hen over de mogelijkheden/beperkingen waar wij mee te maken krijgen. Update volgt.