Beste Leden,

Hierbij het verzoek om de contributie voor 2016 over te maken.

Dit jaar is de contributie gelijk aan vorig jaar dit is :
Voor Hoofdlidmaatschap € €65,00 min de korting van het baanonderhoud.
Ieder volgend lid binnen uit 1 gezin woonachtig op het zelfde adres € €20,00
Aspirant leden tot 16 jaar €€20,00
Ondersteunende leden €€20,00

De volgende mensen hebben recht op een korting van € 15,00 op het hoofdlidmaatschap
en hoeven dus geen €65,00 maar €50,00 te betalen. Een aantal leden heeft al
aangegeven dat ze deze korting niet hoeven en zij kunnen €65,00 overmaken en wordt
de €15,00 van 2015 gebruikt voor het baanonderhoud in 2016.

Eddy
Marcel
John
Arjen
Stefan
Michiel
Sandy
Christiaan
Erwin

Het verschuldigde bedrag dient voor 2 februari 2016 te zijn bijgeschreven
op het volgende rekening nummer:

IBAN : NL46 RABO 0166 9961 73

Ten name van Modelracing Club Zeeland te Vlissingen.
onder vermelding van Contributie 2016

Als je dit jaar je lidmaatschap niet meer wilt verlengen stuur dan even
een e-mail naar secretaris@mrcz.nl zodat we je uit de administratie kunnen
halen.

Met vriendelijke groeten

Erwin de Kam

Penningmeester MRCZ